Show menu

Video mô phỏng võ Thái Lan

A
A
A
A

    Thiết kế Website

    Thiết kế website

Ngoài luồng một tí vì mình thấy môn võ của Thái Lan cũng có nét giống như là Vĩnh Xuân nên mình nghĩ video này sẽ rất hữu ích cho những bạn đang tập Vĩnh Xuân Quyền.

Video mô phỏng này hướng dẫn các thế võ của Thái Lan. Chúc các bạn luyện tập vui vẻ!

Lượt xem: (1238)

    Thiết kế Website

    Thiết kế website

Hãy để lại nhận định của bạn dưới đây

Your email address will not be published.


9 + = 18

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Thư viện sách online
Giải trí của lớp học Vĩnh Xuân
Vĩnh Xuân Quyền
Tin nội bộ