Video thứ 3 hướng dẫn đánh bài Tầm Kiều trong Vĩnh Xuân

This is the second form Chum Kiu set from Ventura Wing Chun Kung Fu and venturawingchun.com. A rare and old version of Wing Chun Kung Fu from Fushan mainland China. Demonstrated by Sifu Christofer Arnold of GM Eddie Chong’s lineage.

AD

Tôi muốn mang lại cho các bạn những bài học Vịnh Xuân hay nhất. Một thư viện về Vịnh Xuân mà các bạn có thể tìm thấy những thông tin giá trị cho việc học tập và rèn luyện. Nếu có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới Vịnh Xuân, các bạn hãy nhắn tin cho mình. Thân ái!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Điền kết quả đúng yêu cầu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.