Monthly Archive: April 2013

Đạo lý của Vịnh Xuân 0

Đạo lý của Vĩnh Xuân

Cơ sở сủa vũ trụ là nguyên sinh có lý trí. Thái cực là một thực thể vĩnh cửu, bao trùm, có ở khắp mọi nơi kết hợp với năng lượng có trong ngũ...

Danh sách các thế tay trong Vịnh Xuân Quyền 0

Thuật ngữ trong Vịnh Xuân Quyền

Đây là những thuật ngữ sử dụng trong Vịnh Xuân Quyền. Rất tốt cho việc nghiên cứu tài liệu tiếng Trung và tiếng Anh. Các bạn có thể tham khảo dưới bảng sau: Tiếng...